کوهستان‌ های کوير
  • نحوه نمایش:
کوهستان‌ های کوير

کوهستان‌ های کوير

مستند کوهستان‌های کوير موقعیت جغرافیایی کرمان و ویژگی های طبیعتی منطقه را در ارتفاعات جوپار همراه سه کوهنورد که ارتفاعات را می پیمایند، به تصویر می کشد.

کارگردان : فرهنگ خاتمی

15 قسمت پخش شده
صفحه1 از2