• نحوه نمایش:
کوهستان شرقی

کوهستان شرقی

این مستند به طبیعت گردی در از استان سمنان تا استان مازندران می پردازد.

تهیه کننده و کارگردان : اسماعیل رمضانی

3 قسمت پخش شده