گلستانم آرزوست
  • نحوه نمایش:
گلستانم آرزوست

گلستانم آرزوست

مجموعه مستند « گلستانم آرزوست » با سفر به جای جای استان زیبای گلستان به آشنایی و معرفی جاذبه ها، توانمندی های اقتصادی، سنت های بومی و اقوام مختلف و همچنین میراث باستانی، آیین ها و غذاهای محلی می پردازد.

19 قسمت پخش شده
صفحه1 از2