• نحوه نمایش:
گنجینه

گنجینه

مستندهای برگزیده دهه های ۴۰، ۵۰ و ۶۰ از مستندسازان برتر ایران با همکاری با مرکز آرشیو سازمان صداوسیما برای پخش در برنامه «گنجینه» انتخاب شده اند. برخی از این مستندها تا به حال از تلویزیون پخش نشده اند و در قالب برنامه «گنجینه» با اجرای پریوش نظریه برای نخستین بار روی آنتن می روند.

بخش ابتدایی هر قسمت از برنامه مربوط به معرفی کوتاهی درباره آثار و مستندسازان است و این بخش هر بار در یکی از کافه کتاب های شهر تهران ضبط می شود.

48 قسمت پخش شده
صفحه1 از4