گنجینه های زمین
  • نحوه نمایش:
گنجینه های زمین

گنجینه های زمین

مجموعه برنامه گنجینه های زمین به معرفی انواع سنگ های معدنی ارزشمند زمین و مواد تشکیل دهنده آنها می پردازد.

3 قسمت پخش شده