• نحوه نمایش:
گهواره کهن تمدن

گهواره کهن تمدن

مجموعه مستند « گهواره کهن تمدن » به زندگی بزرگان عرصه فرهنگ و تأثیرگذاری آنها بر جامعه می‌پردازد.

تهیه‌کننده: مصطفی رزاق‌کریمی - کارگردان: حامد عزیزی

7 قسمت پخش شده