• نحوه نمایش:
گورخر پوندا

گورخر پوندا

این مستند به سرگذشت یک گورخر به نام پوندا از تولد تا چهار سالگی و چالش های پیش روی او در زندگی برای بقا می پردازد.