یایلاق نغمه لری
  • نحوه نمایش:
یایلاق نغمه لری

یایلاق نغمه لری

در این مستند به معرفی ایل قره پاپاق و آداب و رسوم آنها هنگام کوچ پرداخته می شود.

کارگردان : مهدی حیدری

5 قسمت پخش شده