• نحوه نمایش:
یک سنگ عجیب

یک سنگ عجیب

در قسمت های مختلف این مستند دانشمندان توضیحاتی درباره داستان شکل گیری زمین و چگونگی حیات روی این سیاره را شرح می دهند.

10 قسمت پخش شده