یک لقمه نون - سری جدید
  • نحوه نمایش:
یک لقمه نون - سری جدید

یک لقمه نون - سری جدید

مجموعه مستند «یک لقمه نون» مجموعه فعالیت ها و ارتباط هایی است که افراد برای به دست آوردن لقمه نانی حلال در طی روز انجام می دهند. به تصویر کشیدن رویه و رویکرد انسان هایی است که با تحمل مشقات و سختیهای شغلی خود تحت هر شرايطي به دنبال كسب روزي حلال هستند.

تهیه کننده : محمد امین مهتدی جعفری - امیر حسین خلیل زاده

کارگردان : امیر حسین خلیل زاده

42 قسمت پخش شده
صفحه1 از5