• نحوه نمایش:
یک چکه ماه

یک چکه ماه

مستند «یک چکه ماه» در هر قسمت زندگی افرادی را زیر ذره بین می برد که قبلا شرایط مناسبی نداشته اند و یک تحول در زندگی هر کدام، اوضاعشان را تغییر داده است.

تهیه کننده و کارگردان : نازنین پیرکاری

53 قسمت پخش شده
صفحه1 از5