هوای ابری

هوای ابری

مستند "هوای ابری" به تهیه کنندگی اسماعیل حاج حیدری در هفت قسمت سی دقیقه ای به تصویب رسید. این مجموعه خصوصیات مشترک و رایج در انواع فرقه ها را به مخاطب بازگو می کند.

 این برنامه در تلاش است تا با نقدی منصفانه گزارشی واقعی از جهان بینی فرقه ها با تاکید بر سبک زندگی که معرفی می کنند را ارائه دهد.

نظر دادن