سرزمین بشارت

سرزمین بشارت

سرزمین بشارت

در شبکه مستند سیما تصویب شد:

پخش مستند" سرزمین بشارت " به تهیه کنندگی محمد صاحب الداری دربیست و شش کلاکت سی دقیقه ای در شبکه مستند سیما تصویب شد. این مستند به معرفی علمای جبل عامل، سیر شکل گیری مجمع علما، نسل جدید حوزه ای علمیه و تاثیر علما جبل عامل بر حوزه های علمیه ایران و نجف می پردازد. 

نظر دادن