نمایش موارد بر اساس برچسب: امی ماری زبان

این مستند به معرفی زیبایی های زبان گیلکی و کندوکاو درباره چرایی عدم استفاده نسل جدید از این زبان می پردازد.