نمایش موارد بر اساس برچسب: اینجا آدم ها

مجموعه مستند « در کنار متن » از زوایای مختلف به موضوع حاشیه‌نشینی در کشور و تبعات آن می پردازد.

این مستند زندگی پرندگان مهاجری است که برای استراحت و زندگی موقت به تالاب میانکاله و سرخرود و فریدون کنار می آیند ولی از بخت بد دچار صیادانی می شوند که به شکلی بی رویه و غیرقانونی آنها را شکار می کنند و نسل این پرندگان را در معرض خطر انقراض قرار می دهند...