این قسمت «گنجینه» مستند «دندان درد» ساخته عباس کیارستمی در سال 59 را پخش می کند. فیلمی آموزشی در راستای توجه به رعایت بهداشت دهان همچنین در برنامه این هفته مستند«حاج مصور ملکی» ساخته خسرو سینایی پخش می شود. این مستند درباره محمدحسین مصورالملکی معروف به حاج مصورالملکی طراح، نقاش، نگارگر، تذهیبکار، قلمدانساز و شاعر بلندآوازه اصفهانی است که در نقاشی و مینیاتور به اوج کمال رسید.