نمایش موارد بر اساس برچسب: تمرکز

مستندهای کلاسیک برگزیده از مستندسازان برتر ایران با همکاری مرکز آرشیو سازمان صدا و سیما برای پخش در برنامه «گنجینه» انتخاب شده اند.

چهارشنبه ها ساعت 21