نمایش موارد بر اساس برچسب: حاشیه نشینی

این مستند به تلاش های یک فعال اجتماعی در حاجی آباد استان سیستان و بلوچستان برای کاهش معضلات ناشی از مواد مخدر می پردازد.