این مجموعه مستند به معرفی جانوران مختلف در سواحل فلوریدا می پردازد.

مجموعه مستند « بازماندگان وحشی » درباره تلاش حیوانات مختلف برای جذب جنس مخالف و انتقال ژن خود به نسل آینده است.

این مجموعه مستند به معرفی جانوران مختلف در سواحل فلوریدا می پردازد.

مجموعه مستند « بازماندگان وحشی » درباره تلاش حیوانات مختلف برای جذب جنس مخالف و انتقال ژن خود به نسل آینده است.

این برنامه به معرفی حیات وحش کشور سوئیس و حیواناتی نظر گوزن قرمز، بز کوهی اروپایی، مرغابی ها، روباه قرمز و ... می پردازد.

این مجموعه مستند به معرفی جانوران مختلف در سواحل فلوریدا می پردازد.

مجموعه مستند « بازماندگان وحشی » درباره تلاش حیوانات مختلف برای جذب جنس مخالف و انتقال ژن خود به نسل آینده است.

روایت زندگی شگفت انگیز و خارق العاده گوبر، یک اورانگوتان مادر و دو فرزندش، از زندگی در پشت قفس های فلزی تا آزادی در جنگل در این مستند به تصویر کشیده می شود.

این مجموعه مستند به معرفی جانوران مختلف در سواحل فلوریدا می پردازد.

این مجموعه مستند در هر قسمت با یک گربه سان بزرگ همراه شده و نحوه زندگی و شکار آنها را بررسی می کند.

صفحه1 از4