نمایش موارد بر اساس برچسب: روایت های مرز

این مستند به تاریخ خراسان بزرگ و شهر هرات و چگونگی جدایی افغانستان از ایران می پردازد.