نمایش موارد بر اساس برچسب: روسری های سرگردان

این مستند به بررسی اهمیت آموزش مهارت های ازدواج و زندگی مشترک در دبیرستان های دخترانه می پردازد.