نمایش موارد بر اساس برچسب: روی خاکستر گرنفل

این مستند روایت آتش سوزی ساختمان گرنفل در انگلستان است که طی 9 ساعت جان 72 نفر را گرفت و 100 خانوار را بی خانمان کرد.