«خودساخته» تولید جدید شبکه مستند به تهیه‌کنندگی و کارگردانی محمد دستمالچیان دوشنبه1 بهمن ساعت 21 از این شبکه روانه آنتن می‌شود.

 

مستند «شکارچی» به تحول در زندگی احمد عزیزی می پردازد که تصمیم میگیرد دیگر از تفنگ خود استفاده نکرده و شکار نکند.

مستند «شکارچی» به تحول در زندگی احمد عزیزی می پردازد که تصمیم میگیرد دیگر از تفنگ خود استفاده نکرده و شکار نکند.

سینما حقیقت : شنبه ها ساعت 21