نمایش موارد بر اساس برچسب: عارف البکاء

این برنامه روایتی از چگونگی آمادگی و برگزاری عوامل تعزیه در شهرستان تفرش در ایام ماه محرم است.