این مستند به معرفی موزه رضا محمدی و سرای زیبای سعد السلطنه از زبان خود او می پردازد.

تولید مستند " عشق و خاک " به تهیه کنندگی امیر یوسفی در 1 قسمت 45 دقیقه ای تصویب شد.