نمایش موارد بر اساس برچسب: محسن وزوایی

این مجموعه به شرح سرگذشت اجمالی فرماندهان مختلف دوران هشت سال دفاع مقدس می پردازد.