«به اضافه مستند» به تهیه کنندگی محمد حسین میری و کارگردانی محمدرضا رضاییان با اجرای علی صدری نیا با پخش مستندهای دیده نشده در تلویزیون به بحث کارشناسی پیرامون موضوع مستند خواهد پرداخت.

تولید مستند " قزوین سرزمینی به قدمت تاریخ " به تهیه کنندگی مصطفی رزاق کریمی در 7 قسمت 35 دقیقه ای تصویب شد.