ملیکا غلامرضایی که یک دختربچه پنج ساله با سرطان خون است، پس از پیوند مغز استخوان توسط یک اهدا کننده آلمانی سلامتی کامل خود را به دست آورد.