مستند « رسم عاشقی » به آیین عزاداری ماه محرم در شهر مهدی شهر می پردازد.