نمایش موارد بر اساس برچسب: نجات پایگاه تحقیقاتی جنوبگان

تلاش ها برای جابجایی یک پایگاه تحقیقاتی در جنوبگان به دلیل ایجاد شکاف در یخ زیر آن در این مستند به تصویر کشیده شده است.