نمایش موارد بر اساس برچسب: نغمویه

این برنامه به نغمه های قدیمی بوشهری در باب روز عاشورا می پردازد.