این مستند به برگزاری مراسم عزاداری ماه محرم در منطقه فکه می پردازد.