در این مستند به معرفی اجمالی طبیعت کشورمان و حیات جانوری آن پرداخته می شود.

در این مستند به معرفی اجمالی طبیعت کشورمان و حیات جانوری آن پرداخته می شود.

در این مستند به معرفی اجمالی طبیعت کشورمان و حیات جانوری آن پرداخته می شود.

این مجموعه با حضور چهره‌های مختلف سینما و تلویزیون به معرفی مناطق گردشگری، چون غار‌ها، کویر‌ها، آبشار‌ها و اقامتگاه‌های برمگردی و همچنین معرفی لباس‌های محلی و سنتی، انواع غذا‌ها و خوراکی‌های محلی مناطق مختلف ایران می‌پردازد.

در این مستند به معرفی اجمالی طبیعت کشورمان و حیات جانوری آن پرداخته می شود.

این مجموعه با حضور چهره‌های مختلف سینما و تلویزیون به معرفی مناطق گردشگری، چون غار‌ها، کویر‌ها، آبشار‌ها و اقامتگاه‌های برمگردی و همچنین معرفی لباس‌های محلی و سنتی، انواع غذا‌ها و خوراکی‌های محلی مناطق مختلف ایران می‌پردازد.

در این مستند به معرفی اجمالی طبیعت کشورمان و حیات جانوری آن پرداخته می شود.

این برنامه به معرفی جاذبه های فرهنگی، تاریخی و طبیعی استان سمنان و ظرفیت های بالقوه گردشگری در این استان می پردازد.

این مجموعه با حضور چهره‌های مختلف سینما و تلویزیون به معرفی مناطق گردشگری، چون غار‌ها، کویر‌ها، آبشار‌ها و اقامتگاه‌های برمگردی و همچنین معرفی لباس‌های محلی و سنتی، انواع غذا‌ها و خوراکی‌های محلی مناطق مختلف ایران می‌پردازد.

در این مستند به معرفی اجمالی طبیعت کشورمان و حیات جانوری آن پرداخته می شود.

صفحه1 از21