ثمرقند: ثمرقند - 38

ثمرقند

ثمرقند - 38

مستند «ثَمرِقند» درباره شیرینی های محلی و سنتی کشور است. در هر قسمت جاذبه های گردشگری، تاریخی و طبیعی هر استان و شهر معرفی و مخاطبان با جغرافیای آنها آشنا می شوند.

این قسمت : نان خرمایی دزفول

نظر دادن