• نحوه نمایش:
  • طبیبان صحرا

    این مستند به بررسی اقدامات بهداشتی و پزشکی سپاه در شهرهای مرزی سیستان و بلوچستان مانند سراوان می پردازد. چهارشنبه 5 آبان ساعت 19:30

  • قاتلین نامرئی

    این مجموعه مستند 3 قسمتی نگاهی به تاثیر ویروس ها بر سلامتی ما در طول تاریخ دارد. چهارشنبه ها ساعت 16 تکرار روز بعد ساعت 11

  • دندان

    مستند دندانبه تاریخچه و پیشرفت های علم دندانپزشکی در کشور پرداخته است. دوشنبه 29 آذرساعت 20 تکرار روز بعد ساعت 9

>> > 1 < <<