• نحوه نمایش:
 • تحفه زمین

  این مجموعه مستند به تولید محصولات کشاورزی و باغداری در استان آذربایجان شرقی می پردازد. روزهای زوج ساعت 19 تکرار روز بعد ساعت 8

 • روزگار بیم و امید

  مجموعه مستند روزگار بیم و امید کاری از احمد جان میرزاییبا رویکرد تولید و اشتغال، در باب مشکلات کارخانهها، ورشکستگی و احیای دوباره شان ساخته شده است. از شنبه تا چهارشنبهساعت 17:30 تکرار روز بعد ساعت 13:30

 • گاومیش حیوان نجیبی است

  این مستند مشکلات گاومیش داران در روستای گاومیش آباد استان خوزستان را به تصویر می کشد. دوشنبه 1 شهریور ساعت 20:30

 • زخم اروند

  مستند زخم اروندبه مشکلات آبی منطقه اروند کنار پرداخته و مدیریت منابعو توزیع آب را بهچالش کشیده است. سه شنبه 20 مهر ساعت 21:30 تکرار روز بعد ساعت 12:30

 • آن سوی مه

  این برنامه روایتی از اقتصاد دولتی و خصوصی و تجربه های موفق در اداره اقتصاد خصوصی است.

>> > 1 < <<