• نحوه نمایش:
  • سازه های بزرگ با ریچارد هموند

    در این مجموعه مستند به همراه ریچارد هموند به بررسی سازه های عظیم و پیچیدگی های نگهداری از آنها پرداخته می شود. دوشنبه ها ساعت 16 تکرار روز بعد ساعت 11

  • به من اعتماد کن؛ من پزشک هستم

    این مجموعه مستند به ارائه نکات لازم برای سالم زندگی کردن و آگاه سازی در مقابل خطرات و تصورات غلط جامعه می پردازد. چهارشنبه ها ساعت 16 تکرار روز بعد ساعت 11

  • جهان هستی چگونه کار می کند

    این مجموعه علمی به تحقیقات و بررسی های دانشمندان درباره امکان وجود حیات در سایر نقاط منظومه شمسی اختصاص دارد. دوشنبه ها ساعت 16 تکرار روز بعد ساعت 11

>> > 1 < <<