• نحوه نمایش:
 • دست اول

  این مجموعه برنامه با بررسی اسناد کتابخانه ملی بریتانیا به روایت وقایع اتفاق افتاده در دوران پهلوی می پردازد. روزهای زوج ساعت 19 تکرار روز بعد ساعت 12:30

 • مثبت نگاتیو

  مثبت نگاتیومستندیاست که در ۵۰ قسمت شبهات مطرح شده در حوزه دفاع مقدس را پاسخ می دهد. دلیل ساخت این مجموعه پاسخ به برخی شبهه افکنی هایی است که در شبکههای مغرض خارجی، پیرامون جنگ صورت میگیرد. یک شنبه ها ساعت 22 تکرار روز بعد ساعت 15

 • رازهای آشکار

  مستند رازهای آشکار از مستندهای متکی بر آرشیو و روایتهای تحلیلی روایی از مستندات سیاسی با استناد به تاریخ است که به انقلاب های مهم تاریخ جهان در آمریکا، فرانسه، روسیه، چین، هندوستان و الجزایر پرداخته است. پنج شنبه ها ساعت 22 تکرار روز بعد ساعت 10

 • سه شنبه 14 جولای

  مجموعه مستند سه شنبه 14 جولای می کوشد واقعیتهای موجود در موضوع هستهای ایران را از زاویه دید تازهای برای مردم روایت کند. این برنامهبا نگاهی به پرونده هستهای ایرانوبازخوانی عملکردهای سه دولت گذشته نسبت به این موضوع، سعی دارد واقعیتهای موضوع هستهای کشور را مورد بررسی و کنکاش قرار دهد. شنبه ها ساعت 18:30 تکرار روز بعد ساعت 8

 • ارتش سری

  این مستند به روایت تاریخچه جنگ سرد بین شوروی، آمریکا و هم پیمانان اروپایی آمریکا می پردازد. چهارشنبه 11 اسفند ساعت 22 تکرار روز بعد ساعت 15

 • تجربه ماندگار

  مستند تجربه ماندگار در بنیاد روایت فتح تولید شده و زندگی حرفهای نادر طالب زاده را مرور کرده است.

 • ماجرای نیمروز

  این برنامه به معرفی شهید محسن فخری زاده می پردازد. یکشنبه 7 آذر ساعت 20:15

 • تمدن بزرگ

  این برنامه به تحولات سیاسی رژیم پهلوی درباره انقلاب سفید و ... می پردازد.

 • از خون سنگ

  این مستند روایت اعتصاب کارکنان پالایشگاه نفت آبادان در سال 57 و تاثیر آن در پیروزی انقلاب اسلامی است. چهارشنبه 22 بهمن ساعت 19 تکرار روز بعد ساعت 12:30

 • حلب

  این مستند به بحران سوریه و آزادسازی شهر مهم حلب می پردازد. دوشنبه 13 دیساعت 20 تکرار روز بعد ساعت 8

 • دادگاه ویژه انقلاب

  مجموعه مستند دادگاه ویژه انقلاب به برگزاری دادگاه عوامل ساواک در سال ۵۸ و اعترافات شکنجه گران می پردازد. در ایام دهه فجر هر روز ساعت 18:15 تکرار روز بعد ساعت 6:30

 • ستاره دار

  این مجموعه در 9 قسمت به جنبش های دانشجویی از آغاز سال تاسیس دانشگاه تهران تا سال 1378 می پردازد. از 10 آذر هر روز ساعت 20 تکرار روز بعد ساعت 9

>> > 1 2 < <<