• نحوه نمایش:
 • داستان گربه سانان

  این مجموعه مستند به زندگی گربه سانان شکارچی در زیستگاه و پارک ملی ماسایی مارا واقع در کشورهای کنیا و تانزانیا می پردازد. پنج شنبه ها ساعت 23 تکرار روز بعد ساعت 14

 • جهان کوچک

  این مجموعه مستند 6 قسمتی به نبوغ و وقف پذیری کوچکترین حیوانات سیاره زمین و چگونگی تلاش آنها برای بقا می پردازد. دوشنبه ها ساعت 23 تکرار روز بعد ساعت 14

 • مرگبارترین حیوانات آفریقا

  مجموعه مستند مرگبارترین حیوانات آفریقا با سفر به اعماق حیات وحش آفریقا، درنده ترین و مرگبارترین حیوانات این قاره را از نزدیک مورد بررسی قرار می دهد. پنج شنبه ها ساعت 23 تکرار روز بعد ساعت 14

 • اقیانوس اطلس

  این مجموعه 3 قسمتی به بررسی جانوران و محیط زیست آنها در اقیانوس اطلس و چالش های موجود می پردازد. دوشنبه ها ساعت 23 تکرار روز بعد ساعت 14

>> > 1 2 3 < <<