• نحوه نمایش:
تاریخ شفاهی ایران

تاریخ شفاهی ایران

این مجموعه مستند با استفاده از تصاویر کمتر دیده شده آرشیو صدا و سیمای جمهوری اسلامی تاریخ معاصر ایران را بازگو می کند. شنبه تا پنج شنبه ساعت 18:30 تکرار روز بعد ساعت 12:30

1011 قسمت پخش شده
 • 1055 - نطق های انتخاباتی - 6

  تصاویری از نطق های انتخاباتی نامزد های نخستین دوره ریاست جمهوری در این قسمت از سری برنامه های تاریخ شفاهی ایران تقدیم حضور می گردد. سید حسن آیت

 • 1054 - نطق های انتخاباتی - 5

  تصاویری از نطق های انتخاباتی نامزد های نخستین دوره ریاست جمهوری در این قسمت از سری برنامه های تاریخ شفاهی ایران تقدیم حضور می گردد. احمد مدنی

 • 1053 - نطق های انتخاباتی - 4

  تصاویری از نطق های انتخاباتی نامزد های نخستین دوره ریاست جمهوری در این قسمت از سری برنامه های تاریخ شفاهی ایران تقدیم حضور می گردد. کاظم سامی

 • 1052 - نطق های انتخاباتی - 3

  تصاویری از نطق های انتخاباتی نامزد های نخستین دوره ریاست جمهوری در این قسمت از سری برنامه های تاریخ شفاهی ایران تقدیم حضور می گردد. صادق طباطبایی

 • 1051 - نطق های انتخاباتی - 2

  تصاویری از نطق های انتخاباتی نامزد های نخستین دوره ریاست جمهوری در این قسمت از سری برنامه های تاریخ شفاهی ایران تقدیم حضور می گردد. داریوش فروهر

 • 1050 - نطق های انتخاباتی - 1

  تصاویری از نطق های انتخاباتی نامزد های نخستین دوره ریاست جمهوری در این قسمت از سری برنامه های تاریخ شفاهی ایران تقدیم حضور می گردد. حسن حبیبی

 • 1049 - خاطرات آیت الله رجبی دوانی - 50

  تصاویری از خاطرات مرحوم آیت الله علی رجبی دوانی ثبت شده در مرکز اسناد انقلاب اسلامی در این قسمت از سری برنامه های تاریخ شفاهی ایران تقدیم حضور می گردد.

 • 1048 - خاطرات آیت الله رجبی دوانی - 49

  تصاویری از خاطرات مرحوم آیت الله علی رجبی دوانی ثبت شده در مرکز اسناد انقلاب اسلامی در این قسمت از سری برنامه های تاریخ شفاهی ایران تقدیم حضور می گردد.

 • 1047 - خاطرات آیت الله رجبی دوانی - 48

  تصاویری از خاطرات مرحوم آیت الله علی رجبی دوانی ثبت شده در مرکز اسناد انقلاب اسلامی در این قسمت از سری برنامه های تاریخ شفاهی ایران تقدیم حضور می گردد.

 • 1046 - خاطرات آیت الله رجبی دوانی - 47

  تصاویری از خاطرات مرحوم آیت الله علی رجبی دوانی ثبت شده در مرکز اسناد انقلاب اسلامی در این قسمت از سری برنامه های تاریخ شفاهی ایران تقدیم حضور می گردد.

 • 1045 - خاطرات آیت الله رجبی دوانی - 46

  تصاویری از خاطرات مرحوم آیت الله علی رجبی دوانی ثبت شده در مرکز اسناد انقلاب اسلامی در این قسمت از سری برنامه های تاریخ شفاهی ایران تقدیم حضور می گردد.

 • 1044 - خاطرات آیت الله رجبی دوانی - 45

  تصاویری از خاطرات مرحوم آیت الله علی رجبی دوانی ثبت شده در مرکز اسناد انقلاب اسلامی در این قسمت از سری برنامه های تاریخ شفاهی ایران تقدیم حضور می گردد.

>> > 1 2 3 4 5  ... < <<