تاریخ شفاهی ایران: 480 - جلسه مجلس خبرگان قانون اساسی در بررسی اصل 90 - 157

تاریخ شفاهی ایران

480 - جلسه مجلس خبرگان قانون اساسی در بررسی اصل 90 - 157

تصاویری از جلسه مجلس خبرگان قانون اساسی در بررسی اصل 90 در مهر ماه 1358 در این قسمت از سری برنامه های تاریخ شفاهی ایران تقدیم حضور می گردد.

نظر دادن