تاریخ شفاهی ایران: 538 - دیدار جمعی از پاسداران با امام خـمینی (ره) - 1

تاریخ شفاهی ایران

538 - دیدار جمعی از پاسداران با امام خـمینی (ره) - 1

تصاویری از دیدار جمعی از پاسداران کمیته های انقلاب اسلامی با امام خـمینی (ره) در این قسمت از سری برنامه های تاریخ شفاهی ایران تقدیم حضور می گردد.

نظر دادن