تاریخ شفاهی ایران: 539 - دیدار جمعی از پاسداران با امام خـمینی (ره) - 2

تاریخ شفاهی ایران

539 - دیدار جمعی از پاسداران با امام خـمینی (ره) - 2

تصاویری از دیدار جمعی از پاسداران کمیته های انقلاب اسلامی با امام خـمینی (ره) در این قسمت از سری برنامه های تاریخ شفاهی ایران تقدیم حضور می گردد.

نظر دادن