تاریخ شفاهی ایران: تاریخ شفاهی ایران - 307 - گفتگوی انتخاباتی مرحوم سید اکبر پرورش در سومین دوره انتخابات ریاست جمهوری

تاریخ شفاهی ایران

تاریخ شفاهی ایران - 307 - گفتگوی انتخاباتی مرحوم سید اکبر پرورش در سومین دوره انتخابات ریاست جمهوری

تصاویری از گفتگوی انتخاباتی مرحوم سید اکبر پرورش در سومین دوره انتخابات ریاست جمهوری در مهر ماه 1360 در این قسمت از سری برنامه های تاریخ شفاهی ایران تقدیم حضور می گردد.

نظر دادن