تاریخ شفاهی ایران: تاریخ شفاهی ایران - 308 - گفتگوی انتخاباتی شهید محمد علی رجایی

تاریخ شفاهی ایران

تاریخ شفاهی ایران - 308 - گفتگوی انتخاباتی شهید محمد علی رجایی

تصاویری از گفتگوی انتخاباتی شهید محمد علی رجایی در دومین دوره انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه 1360 در این قسمت از سری برنامه های تاریخ شفاهی ایران تقدیم حضور می گردد.

نظر دادن