تاریخ شفاهی ایران: تاریخ شفاهی ایران - 315 - کلام آیت الله مکارم شیرازی پیرامون آفرینش - 1

تاریخ شفاهی ایران

تاریخ شفاهی ایران - 315 - کلام آیت الله مکارم شیرازی پیرامون آفرینش - 1

تصاویری از کلام حضرت آیت الله مکارم شیرازی پیرامون اهداف آفرینش هستی در این قسمت از سری برنامه های تاریخ شفاهی ایران تقدیم حضور می گردد.

نظر دادن