تاریخ شفاهی ایران: تاریخ شفاهی ایران - 334 - کلام آیت الله طالقانی پیرامون تفسیر سوره نازعات - 8

تاریخ شفاهی ایران

تاریخ شفاهی ایران - 334 - کلام آیت الله طالقانی پیرامون تفسیر سوره نازعات - 8

تصاویری از کلام مرحوم آیت الله طالقانی پیرامون تفسیر آیاتی از سوره نازعات در این قسمت از سری برنامه های تاریخ شفاهی ایران تقدیم حضور می گردد.

نظر دادن