تاریخ شفاهی ایران: 613 - تفسیر آیاتی از قرآن به بیان حضرت آیت لله خامنه ای - 1

تاریخ شفاهی ایران

613 - تفسیر آیاتی از قرآن به بیان حضرت آیت لله خامنه ای - 1

تصاویری از تفسیر آیاتی از کلام الله مجیدبه بیان حضرت آیت لله خامنه ای در 7 اسفند 1370 در این قسمت از سری برنامه های تاریخ شفاهی ایران تقدیم حضور می گردد.

نظر دادن