تاریخ شفاهی ایران: 682 - درس هایی از آیت الله امامی کاشانی در مدرسه عالی شهید مطهری - 26

تاریخ شفاهی ایران

682 - درس هایی از آیت الله امامی کاشانی در مدرسه عالی شهید مطهری - 26

تصاویری از درس های آیت الله امامی کاشانی در مدرسه عالی شهید مطهری در سال 1360 در این قسمت از سری برنامه های تاریخ شفاهی ایران تقدیم حضور می گردد.

نظر دادن