تاریخ شفاهی ایران: 704 - سخنرانی سید علی اکبر پرورش به مناسبت رحلت پیامبر (ص) - 2

تاریخ شفاهی ایران

704 - سخنرانی سید علی اکبر پرورش به مناسبت رحلت پیامبر (ص) - 2

تصاویری از سخنرانی مرحوم سید علی اکبر پرورش در دانشگاه تهران به مناسبت رحلت پیامبر (ص) در این قسمت از سری برنامه های تاریخ شفاهی ایران تقدیم حضور می گردد.

نظر دادن